Jag arbetar huvudsakligen på vuxenavdelningen med arrangemang, inköp av media mm. För övrigt sysslar jag mycket med bokcirklar och då även gärna av modellen "Shared Reading" /gemensam läsning.