Att låna fr.o.m. januari 2022

Krav på identifikation 

Känner du till att biblioteken hanterar ditt sekretessbelagda material? Att något är sekretessbelagt innebär att ingen annan än du själv har rätt att ta del av informationen, den är alltså hemlig för alla utom dig själv och bibliotekspersonalen. På folkbiblioteken är titlar som du lånar/reserverar/fjärrlånar hos oss sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslagen. På grund av detta behöver biblioteket ha rutiner så att din sekretessbelagda information inte röjs för utomstående.
Syftet med rutinerna är:

  • Att minimera risken för att någon annan låntagare lånar böcker på ditt konto hos oss.
  • Att minimera risken för att bibliotekspersonalen röjer sekretessbelagd information till någon annan än till dig personligen.

Att låna fr o m januari 2022

Från och med januari 2022 kommer bibliotekspersonalen kräva att du som låntagare styrker din identitet. Då måste du alltid ha med dig ditt lånekort eller en giltig fotolegitimation varje gång du vill låna, låna om eller få hjälp med något annat som innebär att personalen behöver komma åt ditt låntagarkonto i datasystemet. Om du använder självbetjäningsautomaterna på biblioteken så behövs det, förutom lånekort eller personnummer, även en PIN-kod. Det är samma kod som du använder på vår webbplats för att logga in till mina sidor. Har du ingen PIN-kod? Kontakta ditt bibliotek!

Att låna via ombud

Ibland kanske man ber någon annan att låna böcker eller hämta en reserverad bok. Det är fullt möjligt, men tänk på att om du vill att ditt ombud ska kunna låna på ditt konto så måste du skicka med ombudet ditt lånekort eller din fotolegitimation. Då anser vi att du gett ombudet ditt tillstånd att låna på ditt konto.
Ombudet har däremot inte rätt att ta del av eller ändra något på ditt konto. Vilka titlar som finns utlånade sen tidigare på kontot är t ex information som enbart du själv har tillgång till.

Undantag

En del av våra låntagare är kända av personalen och då finns möjligheten att låna utan att styrka sin identitet. Detta gäller i de fall då personalen kan söka fram ditt konto i datasystemet helt utan din hjälp. Tänk dock på att biblioteket ibland måste ersätta ordinarie personal vid t ex ledigheter. Den vikarie du träffar kanske inte känner dig och då måste du alltid kunna styrka din identitet för att få låna.
Biblioteket har också andra typer av låntagare. Låntagare som inte lånar som privatpersoner utan istället
lånar i sitt arbete. Vid denna typ av lån krävs varken lånekort eller legitimation då dessa lån inte har lika stark sekretess eller inte omfattas av någon sekretess alls.

OBS! Ditt lånekort är en personlig värdehandling. Ett förlorat lånekort måste spärras så att ingen annan kan låna på ditt konto.

Kontakta biblioteket så hjälper vi dig!

Taggar:

den 19 november 2021