Barn med särskilda behov

 1. Specialpedagogik i förskola

  Undertitel: grundläggande huvudsaker och reflekterande djupdykningar
  Av: Palla, Linda
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2021
  Klassifikation: Elever med särskilda behov
  Finns som: Bok
 2. Barn med utmanande beteende

  Undertitel: tidiga insatser i förskola och skola
  Av: Olsson, Britt-Inger
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2021
  Klassifikation: Pedagogisk psykologi
  Finns som: Bok
 3. Med sikte på förskolan

  Undertitel: barn i behov av stöd
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2021
  Klassifikation: Elever med särskilda behov
  Finns som: Bok
 4. Försenad utveckling

  Undertitel: vad kan det bero på?
  Av: Carlsson Kendall, Gunilla
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Elever med särskilda behov
  Finns som: Bok
 5. Leka, prata, äta

  Undertitel: övningar för barn med särskilda behov
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Elever med särskilda behov
  Finns som: Bok
 6. Lyssna, reagera och agera

  Undertitel: förskolans, skolans och fritidshemmets möte med barn och elever som upplever våld i nära relationer
  Av: Markström, Ann-Marie
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Pedagogisk psykologi
  Finns som: Bok
 7. Barn med ätsvårigheter

  Undertitel: förhållningssätt och råd till förskolan
  Av: Lamm Laurin, Kajsa
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Matlagning för speciella grupper och ändamål
  Finns som: Bok
 8. Barn med överlappande diagnoser

  Undertitel: ADHD, inlärningssvårigheter, autism, asperger, tourettes, ångest med flera
  Av: Kutscher, Martin L
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2016
  Klassifikation: Barn- och ungdomspsykiatri
  Finns som: Bok
 9. Explosiva barn

  Undertitel: ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar
  Av: Greene, Ross W
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2016
  Klassifikation: Barn- och ungdomspsykologi
  Finns som: Bok
 10. Inkluderande pedagogik

  Undertitel: god praxis och goda praktiker
  Av: Kjær, Bjørg
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2015
  Klassifikation: Uppfostran och undervisning
  Finns som: Bok