Bli låntagare

Så skaffar du ett bibliotekskort

Gå till ditt närmaste bibliotek och visa upp giltig fotolegitimation. För att få ditt bibliotekskort måste du underteckna ett låneavtal, där du intygar att du godkänner bibliotekets låneregler och att du blir registrerad i vårt låntagarregister. Första kortet är gratis. Nytt kort kostar 10 kronor. Om du är under 18 år behövs din målsmans eller vårdnadshavares underskrift.

Du kan återlämna på båda biblioteken oavsett vilket av våra bibliotek du har lånat på. Gå till våra låneregler för utförligare information om allt du får tillgång till med ditt bibliotekskort.

Personuppgifter

När du skaffar bibliotekskort registreras du i vårt låntagarregister. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter under Mina personuppgifter