Där livet är fullkomligt

I Där livet är fullkomligt vävs parallella historier samman på ett inte helt oförutsägbart sätt, men det är inte oförutsägbarheten som är grejen. Grejen är vad alla dessa olika historier bär på av hopp, besvikelser, längtan, kraft och vilja.