Dagens dikt

MORGON.

När morgonens sol genom rutan smyger,

glad och försiktig,

lik ett barn som vill överraska

tidigt, tidigt en festlig dag –

då sträcker jag full av växande jubel

öppna famnen mot stundande dag –

ty dagen är du,

och ljuset är du,

solen är du,

och våren är du,

och hela det vackra, vackra,

väntande livet är du!

 

Karin Boye Moln (1922)

Moln sida 30 etext | Litteraturbanken