Det första chiffret

Året är 1940, i Europa härjar världskriget och i Stockholm ska tre kvinnors liv komma att förändras för alltid. Iris, Signe och Elisabeth bär på helt olika historier och bagage, men deras vägar möts då de blir rekryterade till en nystartad avdelning inom försvaret. Deras inbördes olikheter till trots växer en fin vänskap och lojalitet fram dem emellan. Boken är en trevlig skildring av 1940-talets Stockholm med fint utmejslade karaktärer. Del ett i Denise Rudbergs nya serie Kontrahenterna. Del två, En andra allians, utkommer i månadsskiftet maj juni.