Det framtida folkbiblioteket – enligt er!

I april genomförde biblioteken i Lomma och Bjärred en enkätundersökning där 443 personer mellan 16 och 85 år deltog. Svaren har sammanställts i en rapport till Kultur- och fritidsnämnden och kommer att fungera som ett underlag inför framtida satsningar på de båda biblioteken. Här ges en sammanfattning!

Undersökningens respondenter vill ha ett bibliotek med en lugn och rofylld men också levande och tillåtande atmosfär. Det har framgått att det finns ett behov av att på ett tydligare sätt dela in biblioteksrummet i olika avdelningar som kan anpassas efter olika slags aktiviteter, möten och önskvärda ljudnivåer. Avskilda studieplatser och tysta rum önskas, men också möjligheten att sitta avskilt i det gemensamma biblioteksrummet.

Det som flest respondenter tycker är viktigt är ett stort utbud av böcker och andra medier samt tillgång till en kunnig och hjälpsam personal. Ni är också många som har önskemål om fler mysiga och bekväma läshörnor och fåtöljer samt ett enkelt litet café att ta en kopp kaffe i. Även konstutställningar och rekommendationshyllor tycker många bidrar till en trivsam miljö på biblioteket.

Synpunkterna på bibliotekets rum, atmosfär och utbud som delgetts i undersökningen tar vi med oss i det fortsatta arbetet att skapa ett härligt och trivsamt bibliotek för alla. Återigen ett stort tack till er som delat med er!