En kvinnas liv

Vi förflyttas till Normandie år 1819. Där får vi följa Jeanne genom vanmakt, förälskelse, svek och sorg. Som dotter, maka och moder tvingas Jeanne genom livet förhålla sig till förväntningar och ramar skapade av män. En lågmäld, gripande och vacker skildring.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Pia Malmgren den 7 juni 2021