Fåglarnas hemligheter

Boken är en faktabok men också en fotobok med fantastiska foton på fåglar från hela världen. Författaren, Anita Campbell, har en bakgrund som forskare men är sedan 2006 verksam som professionell fotograf.

I 'Fåglarnas hemligheter' får vi kliva in i fåglarnas spännande värld. I fyra avsnitt tar författaren bl.a. upp fåglarnas syn, hörsel och sång. När det gäller seendet är fåglars ögon utrustade med två gropar i näthinnan som kallas fovea, samma öga kan alltså fungera som ett teleobjektiv och ett makroobjektiv samtidigt. En kungsörn kan upptäcka en hare på nära två kilometers avstånd. Fåglarna har dessutom bättre färgseende och mörkerseende. Även när det gäller hörseln ligger vi i lä för fåglar hör lika bra livet ut. Ugglorna har kanske djurvärldens bästa hörsel. Från sin utsiktsplats högt uppe i ett träd kan de uppfatta ljudet av en sork som bökar en halv meter under ett snötäcke.

Alltså, det är ju inte bara syn och hörsel som imponerar, de kan ju flyga också.

Målgrupp:

Tipsat av: Anders Arvidsson den 11 maj 2021