November har trettioen dagar

Finstämd, lågmäld bok med poetiskt språk om en man som tar en månads time-out för att hitta fotfästet i tillvaron igen. Vi ser Stockholm genom Daniels kamera och hans blick blandas med minnen. Vad flyr han från?