Läsa på olika sätt

För dig med läshinder.

Talböcker

Talböcker (inlästa böcker) finns för dig som har nedsatt syn eller av andra anledningar har svårt att läsa tryckt text.

Rätt att låna talböcker har personer med:

 • Synskada
 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Rörelsehinder
 • Afasi
 • Tillfälligt läshandikapp
 • Långtidssjukdom
 • Utvecklingsstörning
 • Hörselskada (för hörselträning)
 • Konvalescenter

Du kan lyssna på talböcker i en:

 • Smart mobil eller en surfplatta. Då laddar du ner dem helt själv via appen Legimus. Men först måste du gå till biblioteket och bli registrerad som egen nedladdare.
 • Daisyspelare. Denna apparat kan skrivas ut som ett hjälpmedel via Synenheten. Vill du prova först så kan du låna en tillfälligt på biblioteket. Apparaten har få och stora tydliga knappar och är enkel att använda. Sen hjälper biblioteket till att ordna alla talböcker du vill.
 • Dator. Här kan du antingen ladda ner böckerna själv, eller låna skivor eller ett minneskort på biblioteket.

Punktskriftsböcker

Biblioteket tar hem punktskriftsböcker till dig som behöver det. Fråga oss!

Boken kommer

Boken kommer-service finns för dig som har svårt att själv komma till biblioteket. Läs mer om Boken kommer här.

Lättlästa böcker

Det finns lättlästa böcker även för vuxna.

Det finns både nyskrivna böcker och klassiker med enkelt språk och lite text på varje sida.

Vill du läsa nyheter i en lättläst form finns dessa två att läsa på nätet: 8 sidor och Nyhetstidningen. 8 sidor finns också som papperstidning på biblioteken i Lomma och Bjärred.

STOR STIL

Biblioteket har även böcker med extra stor stil.

Länkar

Lättlästa böcker

Skånes taltidning

Myndigheten för tillgängliga medier – Legimus

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Om att läsa på många sätt