Läsvärd biografi om Signe Maria Thiel

Har du varit i Thielska galleriet på Blockhusudden, Djurgården? Rum efter rum av konst, perfekt som galleri över konsten från sekelskiftet framför allt, men kanske inte som bostad. Ett särskilt intagande porträtt av Carl Larsson föreställande en kvinna i helfigur fascinerar många besökare.

Modellen för porträttet levde och verkade faktiskt tidvis just här och delar av konstsamlingen tillkom på hennes initiativ. Denna fascinerande biografi sätter in Signe Maria Thiel i sitt sammanhang, beskriver Sverige, Stockholm, konstlivet och samhället så att läsaren tycker sig höra ljudet av röster, tågvisslor, droskor.