Lilla Läs

För barn som inte kan läsa själv!

Läs 5 böcker högt tillsammans i sommar och gör vårt läsbingo som ni hämtar
på biblioteken. För varje ifyllt och inlämnat läsbingo får ditt barn välja en pixibok.
Lilla Läs kan ni vara med i hur många gånger som helst under sommaren!