Lilla Läs - läs högt tillsammans i vinter

För alla barn som ännu inte kan läsa själv!

Läs fem böcker högt tillsammans och utför de olika uppdragen. Lämna sedan in läsbingot
till oss på biblioteken i Lomma och Bjärred. För varje färdigt läsbingo får ditt barn välja en Pixibok. Lilla Läs pågår 22 dec-31 jan.

Lilla Läs kan ni vara med i hur många gånger som helst i vinter!

Här kan du ladda hem och skriva ut Lilla Läs.