Lomma och Bjärreds bibliotek gör en enkätundersökning!

Hur tycker du att framtidens bibliotek ska se ut? Vad vill du göra när du besöker oss? Är det något som saknas på biblioteket som du önskar fanns? Svara gärna på vår enkät och berätta vad som skulle göra biblioteket ännu intressantare för dig!


Sedan i höstas har biblioteken i Lomma kommun haft begränsad service på grund av covid-19, 
och vi är många som längtar tills att saker och ting kan återgå till det normala. Fram till dess –
låt oss fundera på vad vi vill att det framtida folkbiblioteket ska innehålla!

Biblioteket är en plats där många olika intressen och behov möts. Från att främst ha varit en plats för bokutlåning och information har folkbiblioteken i Sverige utvecklats till att också vara ett rum för kultur, möten och sociala aktiviteter. För att kunna skapa ett biblioteksrum som känns positivt och välkomnande för så många som möjligt hoppas vi att du vill dela med dig av dina tankar och synpunkter på hur biblioteket ska vara.

Klicka på länken för att svara på enkäten:
https://forms.office.com/r/32pE0w7tMw

Ditt svar är frivilligt och anonymt. Sista svarsdag är måndag 19 april.
Du kan också hämta enkäten i pappersformat på biblioteken.

Vid frågor kontakta bibliotekschef Göran Schmitz: goran.schmitz@lomma.se / 040 - 641 13 74