Om biblioteket i Lomma

Biblioteket i Lomma invigdes den 20 december 2008. Henrik Jais-Nielsen Mats White Arkitekter AB har skapat en byggnad, på gränsen mellan befintligt centrum och en ny stadsdel vid havet, som fått en nyckelposition i stadsbilden.

Bild av Lomma bibliotek

Om biblioteket

Biblioteksbyggnaden är enkel i sin form, helt klädd med varmförzinkade stålskivor avviker den mot allt i sin närmaste omgivning, men associerar till hamnmiljön med båtar och plåtskjul. Byggnaden är placerad på en förhöjd granitplatå med en entréramp i hela dess bredd. Värmeslingor med glykol gör entrézonen snö- och isfri - bra för parkettgolven i biblioteket.

Långt framme mot vattnet och utsikten ligger en mindre frikopplad cafébyggnad, som en arkitektonisk "lillebror" till biblioteket, varifrån den också kan nås.
Väl inne i byggnaden möts man av ett enda stort rum i två våningars höjd med ett markant kraftigt lutande yttertak. En rak trappa, likt en landgång, leder upp till en inskjuten entresolvåning, fritt svävande och helt friskuren från ytterkonturen.


En kärna längs norrfasaden innehåller administrativa och personalrelaterade funktioner.
Resten av biblioteket är utåtriktat och helt avsett för allmänheten.
En samlande visuell idé är "Röda väggen" från golv till tak, som en hjärtvägg utsmyckad med ordet BIBLIOTEK översatt till 49 olika språk med skrift i silver.


Biblioteket är konstruerat som ett tungt hus med betongelement i väggar och tak. Golven i båda våningsplanen är utformade som 50 cm djupa installationsgolv, vilket har fördelen att samtliga el- och VVS-installationer är dolda. Enda synliga spår är tre rostfria skorstenar vid norrfasaden.

Lomma bibliotek var 2009 nominerat till Kasper Salinpriset.


Arkitekt

Henrik Jais-Nielsen Mats White Arkitekter AB

Utsmyckning
Gabor Palotai

Yta
1200 m²

Material
Varmförzinkad stål och glas. Golv i trä eller keramiska plattor.

Byggkostnader
40 miljoner kronor

Inredning och utrustning
4 miljoner kronor

Målgrupp:

Skrivet av: Anders Arvidsson den 14 mars 2019