Oroande men fascinerande: Närheten av Kitamura

Människor har ytligt sett många likheter, men kan vi egentligen veta hur det är att vara någon annan? Huvudpersonen i "Närheten" (Intimacies) är en ung kvinna som arbetar som tolk på internationella domstolen i Haag. Som tolk befinner hon sig inne i den andres medvetande.

Hon är nyinflyttad och har lämnat ett liv i New York bakom sig där hennes far avlidit efter en längre tids sjukdom. Hennes mor bor i Singapore – några andra släktingar tycks inte finnas. Nu ska hon tolka åt en afrikansk ledare, en krigsförbrytare, och översätta samtal om monstruösa övergrepp. Mellan henne och denne fd president öppnas en kanal. Går det att förhålla sig neutral till det? Privat inleder hon en relation med en nyseparerad man. Har han lika starka känslor som hon? Nya vänskaper finns också. Kommer de att hålla? En allvarlig, smått gåtfull skildring utan givet slut om hur vi gissar oss fram i tillvaron.