Patient

Detta är prosalyrik som verkligen griper tag. Läsaren fångas in av texten som bestämmer lästakten. Periodvis är det långsam och eftertänksam läsning. Sedan ökar tempot och ångesten växer. "Patient" är en mästerlig beskrivning av vad det kan innebära att vara anhörig till en person med svår psykisk sjukdom. Tillvaron är präglad av vanmakt och sorg, men även väldigt mycket kärlek.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Pia Malmgren den 13 augusti 2021