Pedagogik och lärande

 1. Kunskapande

  Undertitel: att arbeta utforskande i skolan med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi
  Av: Talle, Susanne
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2021
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok
 2. Didaktik i förskolan

  Av: Hjälmeskog, Karin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok
 3. Rum för lärande

  Av: Vikingsen, Katinka
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok
 4. Att arbeta med tema i förskolan

  Undertitel: en metodikhandbok
  Av: Doverborg, Elisabet
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok
 5. Utmärkt undervisning

  Undertitel: framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning
  Av: Håkansson, Jan
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2020
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok
 6. Barns sociala och emotionella lärande

  Undertitel: utifrån förskolans läroplan
  Av: Löwenborg, Lars
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Småbarnspsykologi
  Finns som: Bok
 7. Lyssnandets pedagogik

  Undertitel: etik och demokrati i pedagogiskt arbete
  Av: Åberg, Ann
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Pedagogik
  Finns som: Bok
 8. Hjärna i förskolan

  Undertitel: vägen till barns lärande och utveckling
  Av: Edfelt, David
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Barn- och ungdomspsykologi
  Finns som: Bok
 9. Stillhet i förskola och skola

  Undertitel: steg för steg
  Av: Bornstein, Anna C
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Ungdomspsykologi
  Finns som: Bok
 10. Måltidspedagogik i förskolan

  Undertitel: ett lustfyllt lärande
  Av: Sepp, Hanna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok
 11. Toddlare i förskolan

  Undertitel: med fokus på de yngsta
  Av: Hildén, Ebba
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2016
  Klassifikation: Förskolan
  Finns som: Bok
 12. Ute året runt

  Undertitel: utomhuspedagogikens möjligheter
  Av: Olsson, Titti
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2015
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok
 13. Bockarna Bruse i förskolan

  Undertitel: att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation
  Av: Berggren, Elisabeth
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2014
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok