Konturer

Romaner utan intrig, som låter oss gå in i en annan persons hjärna och se världen genom dennes ögon. Vi lär känna Faye, huvudpersonen i trilogin "Transit", "Konturer" (Outline) och "Kudos" genom hennes samtal under olika möten. Hennes personlighet växer gradvis fram samtidigt som deras livsberättelser skildras. Fullkomligt fascinerande läsning! Oförutsägbart, vackert, vemodigt...

Böckerna finns såväl på svenska som på engelska att låna på biblioteken i Lomma-Burlöv. Sättet att skriva påminner om en nutida Virginia Woolf: Resan till fyren eller Mrs Dallaway t.ex. fast ändå inte. Där Woolf skildrar tankeflödena inuti huvudpersonens hjärna låter Cusk bipersoner komma och gå och själva berätta sin historia. 

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Annika Christerson den 15 augusti 2019