Landet som icke är

Sparsamt med ord, fylld av bilder. Författarna har tagit utgångspunkt i Edith Södergrans dikter och skapat en magisk allålderssaga. Det är ett fantasifullt, vackert och vemodigt verk.