Jag arbetar dels med läsfrämjande mot låg- och mellanstadiet och dels på vuxenavdelningen med arrangemang, inköp av media mm. De senaste åren har jag även sysslat mycket med bokcirklar och ofta av modellen "Shared Reading" /gemensam läsning. Då har det varit extra trevligt att lämna bibliotekslokalen och cirkla ute på Borgebys mysiga kafé & stenugnsbageri.