Världsbokdagen

Världsbokdagen uppmärksammas världen över den 23 april varje år

Världsbokdagen är en temadag som instiftades av FN-organet Unesco 1995.

Då uppmärksammar vi böckers, författares och upphovsrättens betydelse för att sprida idéer och kunskap och för att bidra till förståelse och tolerans mellan människor.

den 19 april 2022